Nyheter

Jämför skolresultat!

2023 04 11

Jämför skolresultat!

I StudioS hittar du årets öppna jämförelser för Sveriges grundskolor. Här kan du jämföra skolresultaten i din kommun med andra kommuners resultat. Du kan också ladda ner rapporter för de kommuner du är extra intresserad av för att studera resultaten närmare.

En nationell summering av resultaten visar att:

  • Något färre elever i årskurs nio når behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram
  • Andelen elever i årskurs nio som når kunskapskraven i alla ämnen har minskat
  • Meritvärdet sjunker för eleverna i årskurs nio
  • Resultaten i årskurs 6 har försämrats något

Det är inte munter läsning, utan något för ansvariga politiker, tjänstepersoner och andra vuxna i samhället att analysera och agera på. I de kommunspecifika rapporterna finns gott om statistik att bygga åtgärder på. Vet man hur det ser ut, går det att åstadkomma medveten förändring. Och självklart finns det kommuner som förbättrar sina resultat!

Följ länken för att ladda ner kommunrapporter eller för att använda vårt webbaserade jämförelsesystem: Öppna jämförelser grundskola (statisticon.se)

Statisticon gör Öppna jämförelser på uppdrag av SKR.