Våra tjänster

Visualisering och statistikverktyg

Vi hjälper dig att tillgängliggöra statistik genom skräddarsydda webbaserade och interaktiva lösningar. Tillsammans med våra statistiker och systemutvecklare bygger vi lösningen som möter era behov. Vi förvaltar, uppdaterar och uppdaterar databaser som underlag för statistikportaler.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Exempel på uppdrag

Nordiska ministerrådet

För Nordiska ministerrådets räkning har vi utvecklat en informativ och välfungerande statistikdatabas där det är möjligt att studera jämförbar statistik över de nordiska länderna. Allt ifrån statistik om befolkningen – så som sjukfrånvaro, dödsorsaker och migration till hur stor andel av odlingen som är ekologisk och hur medeltemperaturen i de nordiska huvudstäderna utvecklats genom åren finns att hitta. Oavsett om du behöver tillgång till pålitlig statistik i tjänsten eller som privatperson finns här mängder av intressanta och kvalitetssäkrade data presenterad.

Nordiska ministerrådet

För Nordiska ministerrådets räkning har vi utvecklat en informativ och välfungerande statistikdatabas där det är möjligt att studera jämförbar statistik över de nordiska länderna. Allt ifrån statistik om befolkningen – så som sjukfrånvaro, dödsorsaker och migration till hur stor andel av odlingen som är ekologisk och hur medeltemperaturen i de nordiska huvudstäderna utvecklats genom åren finns att hitta. Oavsett om du behöver tillgång till pålitlig statistik i tjänsten eller som privatperson finns här mängder av intressanta och kvalitetssäkrade data presenterad.