Nyheter

Öppna jämförelser - förskola

2023 04 11

Öppna jämförelser - förskola

Vilken kvalitet håller förskolan? Svar på detta finns i Öppna jämförelser - Förskola. Där presenteras regelbundet resultat för kommunala huvudmän avseende indikatorer som:

  • Andel barn i förskola
  • Socioekonomisk resursfördelning
  • Systematiskt kvalitetsarbete
  • Andel förskollärare
  • Personaltäthet

Hur ser det ut i din kommun? 

Följ länken för att ladda ner kommunrapporter eller för att använda vårt webbaserade jämförelsesystem:

Öppna jämförelser förskola (statisticon.se)

Statisticon gör Öppna jämförelser på uppdrag av SKR.